Adak Kurbanı

Adak kurbanı nedir?

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir.

Adak Kurbanı

Adak vekaletlerinizin kesimlerini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik